Pravila o privatnosti

Administrator i obim ličnih podataka

Davanjem saglasnosti za obradu ličnih podataka, dotična osoba će ovlastiti UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orieškova 11, 821 05 Bratislava, Slovačka Republika, Matični broj: 31367216 (u daljem tekstu „Administrator“), u skladu sa Zakonom br. 18/2018 Z. z. o zaštiti podataka o ličnosti i o izmenama i dopunama pojedinih akata (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti) da obradi  lične podatke dotičnog lica:

 • ime i prezime
 • naziv firme
 • adresa
 • email
 • broj telefona

Obrada ličnih podataka

Davanjem saglasnosti za obradu ličnih podataka, zainteresovano lice daje izričitu saglasnost za obradu navedenih podataka. Možete prihvatiti saglasnost u bilo kom trenutku, na primer slanjem e-pošte ili slanjem kontakt podataka kompanije za upravljanje.

Ime, prezime, naziv kompanije, adresa, broj telefona i adresa e-pošte moraju se obraditi u poslovne svrhe sa dobavljačem podataka. Ove podatke će administrator obrađivati na neodređeno vreme.

 • Obradu ličnih podataka vrši Administrator.
 • Lične podatke može da obrađuje i dobavljač veb hostinga: WEDOS Internet, a.s., Masarikova 1230, 373 41 Hluboka nad Vltavou, Češka Republika
 • Podaci se ne daju drugom procesoru

Prava na ispravku, zaborav i pristup ličnim podacima te osobe

Imajte na umu da prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, dotično lice ima pravo:

 • oduzeti odobrenje u bilo koje vreme,
 • zatražite od nas da saznamo koje vaše lične podatke obrađujemo,
 • zatražite od nas objašnjenje u vezi sa obradom ličnih podataka,
 • zatražite listu ovih podataka i ažurirate ih ili ispravite
 • zatražite od nas da izbrišemo ove lične podatke.

Ako imate bilo kakve sumnje u vezi sa poštovanjem zahteva za obradu ličnih podataka, kontaktirajte nas ili Kancelariju za privatnost.